Jaostot

Vapaa-ajan jaosto
Vapaa-ajan jaoston tehtävänä on koota ainejärjestöjen edustajat ja kerhojen puheenjohtajat yhteen, ja tiivistää kerhojen sekä ainejärjestöjen välistä yhteistyötä. Yhdessä kerhojen ja ainejärjestöjen kanssa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan vapaa-ajan aktiviteetteja Itä-Suomen yliopiston kampuksilla.

Praxis ry:stä vapaa-ajan jaostoon kuuluvat liikuntavastaava sekä tapahtumavastaavat.

Edunvalvontajaosto

Edunvalvontajaosto kokoaa yhteen sosiaalipoliittisista ja koulutuksellisista asioista kiinnostuneet. Jaoston kuukausittaisissa kokouksissa käsitellään opiskelijoiden tukeen ja opintojen sujumiseen liittyviä asioita ja aiheita.  Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi hyvinvointi ja opetuksen kehittäminen.

Praxis ry.stä edunvalvontajaostoon kuuluu edunvalvoja.