Jaostot

Järjestöjaosto

Järjestöjaoston tehtävänä on koota saman pöydän ääreen kampuksen kaikkien ainejärjestöjen puheenjohtajat. Tämä parantaa tiedonvälitystä ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen välillä sekä edesauttaa uusien kontaktien luomista yli oppiainerajojen.

Praxis ry:stä järjestöjaostoon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vapaa-ajan jaosto

Vapaa-ajan jaoston tehtävänä on koota ainejärjestöjen edustajat ja kerhojen puheenjohtajat yhteen, ja tiivistää kerhojen sekä ainejärjestöjen välistä yhteistyötä. Yhdessä kerhojen ja ainejärjestöjen kanssa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan vapaa-ajan aktiviteetteja Itä-Suomen yliopiston kampuksilla.

Praxis ry:stä vapaa-ajan jaostoon kuuluvat liikuntavastaava ja projektivastaava.

Edunvalvontajaosto

Edunvalvontajaosto kokoaa yhteen sosiaalipoliittisista ja koulutuksellisista asioista kiinnostuneet. Jaoston kuukausittaisissa kokouksissa käsitellään opiskelijoiden tukeen ja opintojen sujumiseen liittyviä asioita ja aiheita.  Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi hyvinvointi ja opetuksen kehittäminen.

Praxis ry:stä edunvalvontajaostoon kuuluu edunvalvoja ja kv-vastaava.