Alumni

Praxiksen alumnitoimintaa on pyritty kehittämään aktiivisemmaksi viime vuosien aikana. Praxiksen alumnina voit liittyä alumneille suunnattuun Facebook -ryhmään.