Turvallisemman tilan periaatteet

 • Vältä tekemästä oletuksia toisesta, ole avoin ja kuuntele
  – Yritä olla tekemättä oletuksia toisten sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydentilasta tai taustasta. Ymmärrä, ettet tiedä kenestäkään kaikkea.
  – Anna muille tilaa ilmaista itseään, hyväksy myös vähempi aktiivisuus tapahtumissa.
  – Jos olet eri mieltä jostain, ilmaise se rakentavasti.
 • Kunnioita toisten fyysisiä ja henkisiä rajoja
  – Kysy lupaa ennen kuin kosket tai kommentoit toista, kunnioita jokaisen itsemääräämisoikeutta. Ei on ei. Hyväksy muiden rajat.
  – Kunnioita toisten puheenvuoroja kuuntelemalla.
  – Jos sinua pyydetään lopettamaan, lopeta.
  – Jos tapahtumissa käytetään päihteitä, älä painosta ketään käyttämään niitä. Älä kyseenalaista muiden päihteettömyyttä.
 • Kaikenmuotoinen syrjintä on kiellettyä
  – Rasismi, seksismi, homo- ja transfobia, ableismi sekä muut syrjinnän muodot eivät kuulu Praxiksen tapahtumiin tai toimintaan.
  – Älä käytä puheessasi syrjivää kielenkäyttöä ja/tai stereotypioita. Tiedosta mahdolliset etuoikeutesi.
  – Jos havaitset tällaista käytöstä, puutu tilanteeseen joko itse tai hakemalla joku muu kuten häirintäyhdyshenkilö paikalle.
 • Pyydä apua ongelmatilanteissa matalalla kynnyksellä
  – Jokaisella on velvollisuus puuttua häirintätilanteisiin.
  – Turvallisempi tila luodaan yhdessä aktiivisilla teoilla.
 • Jos havaitset huonossa kunnossa olevan henkilön, huolehdi hänestä ja pyydä tarvittaessa paikalle toinen henkilö, esimerkiksi häirintäyhdyshenkilö
  – Muista, että esimerkiksi sekava tai tajuton henkilö ei voi antaa suostumusta seksuaalisiin tekoihin.
 • Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta
  – Jos todistat häirintätilanteen, älä jää sivustaseuraajaksi, vaan toimi tukena häirinnän kohteelle ja hae häirintäyhdyshenkilö paikalle.
  – Puutu syrjivään käytökseen.
  – Älä pelkää epäonnistumista, tärkeintä on pyrkimys vaikuttaa tilanteeseen.
  – Huomioi häirintää kokevan omat kokemukset ja ajatukset, kunnioita hänen päätöksiään häirintätilanteen suhteen. Kysy häneltä, miten voit auttaa.
 • Häirintään ja muuhun syrjivään käytökseen tai puheeseen syyllistynyt henkilö voidaan poistaa välittömästi tapahtumapaikalta häirintäyhdyshenkilön toimesta Praxiksen tapahtumissa

Praxis Ry:n Turvallisemman tilan periaatteissa on käytetty pohjana Interaktio Ry:n Turvallisemman tilan periaatteita sekä Seta Ry:n yhdenvertaisuus -koulutuksen ja yhdenvertaisuus.fi:n materiaaleja.

Praxis Ry:n tapahtumissa on paikalla aina vähintään yksi (1) häirintäyhdyshenkilö. Alkoholillisissa tapahtumissa vähintään kaksi (2). Häirintäyhdyshenkilöt ovat tapahtumassa selvinpäin.

Praxis Ry edunvalvoja
edunvalvonta.praxis@uef.fi

Halutessaan yhteyttä voi ottaa myös häirintäilmoituslomakkeen kautta. Lomake on tarkoitettu ainejärjestön sisällä tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai muusta häiritsevästä käytöksestä ilmoittamiseen matalalla kynnyksellä sekä halutessaan anonyymisti. Ilmoitukset ovat luottamuksellisia ja ainejärjestön edunvalvoja käsittelee ne.

ISYYn häirintäyhdyshenkilöt
Pekka Koivaara, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu) soko@isyy.fi / 0445768465
Mikko Aaltonen, ISYYn koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio) koso@isyy.fi / 0445768414