Tuutorit

Vertaistuutori on kunkin opiskelualan ylemmän vuosikurssin, tyypillisesti toisen vuoden opiskelija, joka haluaa auttaa uutta opiskelijaa sujuvaan opintojen alkuun. Vertaistuutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopiston käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä. Vertaistuutorit osallistuvat vertaistuutorikoulutukseen, jonka jälkeen voivat toimia oman oppiaineensa tuutoreina.

Tuutorit 2023

Vuonna 2023 tuutoreina toimivat Anna Kivimaa (vas. ylä), Miro Kohonen (keskellä), Jeremias Koskimäki (oik. ylä), Iida Latvala (vas. ala) ja Henna Kohvakka (oik. ala)