Mikä Praxis?

Praxis Ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa yhteiskuntatieteiden laitoksella opiskelevien ainejärjestö. Ainejärjestö tarjoaa erilaista toimintaa, kuten tapahtumia ja liikuntaa sekä ajaa jäsentensä etua. Jäseneksi voi liittyä yhteiskuntatieteiden laitoksella yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa ja filosofiaa opiskelevat opiskelijat.

PÄÄAINEET

Pääaineina on valittavana sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka. Sosiologia tarjoaa näkökulmia esimerkiksi siihen, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuvat, mistä eriarvoisuus ja syrjintä aiheutuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin sekä miten erilaiset ryhmät toimivat. Yhteiskuntapolitiikka hakee käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt, ja miten niitä voi muuttaa.

TUTKINNOT

Yhteiskuntatieteiden koulutus johtaa YTK- ja YTM-tutkintoihin ja valittavana on kandidaattivaiheen lopussa kaksi eri pääainetta. Yhteiskuntatieteistä valmistuneet sijoittuvat työelämässä laajalti eri sektoreille. Opetus pitää sisällään niin tärkeimmät teoriat kuin tiedonhankinnan menetelmät. Yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuksen painoaloja 2020–2025 ovat hyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus, kasvatus, koulutus ja työ, sekä liikkuvuus ja rajat.