Fuksin ABC

Ainejärjestö – Yhdistys, joka yhdistää tietyn oppiaineen tai alan opiskelijoita, järjestää erilaisia tapahtumia ja ajaa jäsenistön etuja. 

Akateeminen vapaus – Yliopisto-opiskelijan perusoikeus suorittaa opintonsa parhaaksi näkemällään tavalla. Käytännössä siis perään ei huudella samaan tapaan kuin koulussa. 

Akateeminen vartti – Luennot ja opetus alkavat 15 minuuttia yli tasatunnin. Huom! Tentti alkaa tasalta.

Amanuenssi – Toimii opintojen ohjaajana sekä järjestelijänä.  

Alumni – Valmistunut henkilö.

Bepop – Opiskelijoille hyvin tuttu yökerho Joensuun torin laidalla! 

Carelia – Carelialta löytyy niin opiskelijaravintola, kirjasto kuin myös konserttisali. 

Excursio – Opintomatka tai yritysvierailu, joka tunnetaan lyhyemmin excuna.  

Edari – Eli edustajisto (ISYY), ylioppilaskunnan ylin päättävä elin 

Echo ry – Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella englantia opiskelevien ainejärjestö. Heitä saattaa mustien haalareidensa vuoksi sekoittaa Praxislaisiin.

Essee – Tenttivastaus tai tieteellinen kirjoitelma.  

Fuksi – Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. 

Fuksiaiset – Uusien fuksien kastaminen virallisesti osaksi ainejärjestöä.

Gradu – Maisterin tutkintoon kuuluva tieteellinen tutkielma.

Haalarit – Opiskelijoiden luottovaate, jonka avulla ainejärjestöt erottuvat toisistaan ja tunnustavat omaa väriänsä. Haalarit ratkaisee loistavasti myös asukriisit! Paras haalariväri on luonnollisestikin musta. 

Haalarikastajaiset/haalarivala – Haalareiden virallinen vihkiminen käyttöön. Ennen kastajaisia/haalarivalaa haalareiden käyttämistä ei katsota hyvällä.

HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tehdään ensimmäisenä vuotena.

Ilona – Yksi Joensuun yökerhoista, jossa järjestetään eri teemaisia haalaribileitä harva se viikko!

ISYY – Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta. ISYY:n nettisivut

Joensuun Metsäylioppilaat ry – Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella metsätieteitä opiskelevien ainejärjestö. Metsisläiset tunnistaa vihreistä haalareistaan.

Judica ry – Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella oikeustiedettä opiskelevien ainejärjestö. Judicalaiset tunnistaa viininpunaisista haalareistaan.

Kandi – Kandidaatin tutkinto eli alempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan ennen maisterin tutkintoa. Voi tarkoittaa myös kandidaatin tutkinnon suorittanutta henkilöä tai esimerkiksi kandidaatintutkielmaa, joka tehdään juurikin kandiopintojen kolmannen vuoden aikana.

Kaupunkisuunnistus – Joensuun keskustassa tapahtuva rastiseikkailu opiskelujen alussa (usein fuksiviikoilla), jossa pääsee pyörimään hyvällä porukalla pitkin Joensuun keskustaa.

Kerubi – Ravintola, yökerho ja keikkapaikka Joensuun Ilosaaressa, jossa vietetään esimerkiksi syksyisin Praxiksen Back to School bileitä sekä Praxiksen Afterski-approjen jatkoja maaliskuussa! 

Laitos – Yliopisto jakaantuu tiedekuntiin, jotka jakaantuvat vielä laitoksiin. Yhteiskuntatieteiden laitoksen löydät Metrialta.

Legio Ostiensis ry – Tuttavallisemmin Legio, on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö. Legiolaiset tunnistaa viininpunaisista haalareistaan.

Maisteri – Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Moodle – Yliopiston virtuaalinen oppimisympäristö.

Opintopiste – Opintojen laajuuden mittayksikkö, jossa 1 op vastaa n. 25-30 tunnin työmäärää. Opintopisteestä saatetaan usein käyttää myös nimitystä noppa.  

Opintotuki – Kelan maksama opiskelijan toimeentulon takaava tuki, joka koostuu opintorahasta ja opintolainasta.

Oppari – Opiskelijoiden tukipalvelu tietoteknisissä asioissa. Sijaitsee fyysisesti Carelialla, kirjaston ensimmäisessä kerroksessa.

Optimi ry – Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Optimilaiset tunnistaa neon-oransseista haalareistaan.

Peppi – Opetuksen tietojärjestelmä, jonka kautta virallisesti ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin

Periodi – Lukuvuosi jakautuu neljään eri periodiin, joista kaksi on syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. 

Popsi ry – Itä-Suomen yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö. Luokanopettajat tunnistaa turkooseista haalareistaan.

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan, juodaan ja syödään. Sitseillä on usein jokin teema, jonka mukaan pukeudutaan. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään usein myös fuksisitsit. 

Skripti ry – Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen tietojenkäsitteytieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Sykettä – Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus. Sykettä Joensuun nettisivut

SYY – Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat, ammattiyhdistys yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. SYY Joensuun nettisivut 

Tombolo ry – Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Tombololaiset tunnistaa vihreistä haalareistaan.

Tuutori – Oman alan kokeneempi opiskelija (usein toisen vuoden opiskelija), joka opastaa uuden opiskelijan opinnoissa alkuun ja järjestää kaikkea hauskaa ohjelmaa!

Vappu eli Wabu – Suurin opiskelijoiden juhlapyhä, jonka juhlinnan opiskelijat usein aloittavat perinteisesti vähintään viikkoa aikaisemmin.

Vuosijuhlat – Tuttavallisemmin vujut! Akateeminen perinnejuhla, jossa syödään, lauletaan, nautitaan hyvästä seurasta sekä puheista, ja kohotetaan maljaa ainejärjestön vanhenemisen johdosta.

Varnitsa ry – Itä-Suomen yliopiston historian opiskelijoiden ainejärjestö. Varnitsalaiset tunnistaa viininpunaisista haalareistaan.

Yka – Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry. YKA:n nettisivut 

Yliopisto – Tiedeyhteisö, ei koulu!

Ylioppilaskunta – Ylioppilaskunta on yliopistolain ja ylioppilaskunta-asetuksen nojalla säädetty julkisyhteisö, jollainen on jokaisessa Suomen yliopistoissa. Kaikki yliopistossa opiskelevat perustutkinto-opiskelijat muodostavat ylioppilaskunnan, koska jäsenyys on pakollinen. 

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, joka tarjoaa kaikille yliopisto-opiskelijoille yleislääkäri, hammashoito ja mielenterveyspalvelut.  YTHS:n nettisivut